Suport pentru promovarea Clusterului Tehnologiilor de Securitate din Romania

MBTechnology logo
English EN

 

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
AXA PRIORITARĂ „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
OPERAŢIUNEA 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”
LOCAŢIA PROIECTULUI
Ţara România Regiunea: Bucuresti-Ilfov
Judeţul: Ilfov Localitatea: Otopeni
Adresa Calea Bucurestilor 3A

 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și întărirea capacității instituționale a clusterului emergent al tehnologiilor de securitate prin activități de atragere de noi membri, promovare si animare cu scopul de a îmbunătăți imaginea clusterului ca întreg și a cooperării între membri într-o perioadă de 12 luni.

Acest obiectiv se înscrie în obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), respectiv creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, în vederea atingerii până în 2015 a unei creșteri medii a productivității de cca. 5,5% anual ceea ce va permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE, și răspunde acestuia prin faptul că:

  • Asigură creșterea competitivității întreprinderilor membre din cadrul Clusteruluipe piața locală și internațională prin îmbunătățirea productivității ca urmare a colaborării strânse între IMM-urile membre în scopul dezvoltării tehnologiilor de securitate.
  • Asigură o dezvoltare durabilă prin bunăstare economică (creșterea profitabilității firmelor membre bazată pe introducerea pe piața de securitate de noi tehnologii inovative, performante și eficiente), dezvoltare socială (crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente, reducerea ratei șomajului din zonă) și protecția mediului (reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor tehnologii inovative ecoeficiente și în respect față de mediul înconjurător).
  • Contribuie la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor prin creșterea calității și a producției precum și prin colaborările strânse între membrii Clusterului, IMM-urile devenind astfel mult mai competitive pe piață. Prin întărirea lanțului de furnizori creat și eficientizarea alocării resurselor de materii prime, de energie și de resurse umane, scopul declarat al dezvoltării durabile a tuturorîntreprinderilor din cadrul clustereului și nu numai este atins.

 

 

 

 

 

3A Calea Bucurestilor, Otopeni, Ilfov, 075100, Romania

Cod postal: 075100

Tel.: +40213504057, +40213501580

projects@ceecai.ro